Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Προσωπογραφία


Ελαιογραφία
Αυτοπροσωπογραφία 1995

Δεν υπάρχουν σχόλια :