Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

χωρίς τίτλο

Ελαιογραφία 50 Χ 70 εκ.

Σάββατο 7 Μαΐου 2011

Νέος στα χωράφιαΕλαιογραφία 1.10 μ. X 0.85 μ. 2011