Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Εξώφυλλο

Η ελαιογραφία "ο τυροκόμος", επιλέχθηκε να κοσμήσει το εξώφυλλο του καταλόγου του ΕΦΕΤ για την ασφάλεια τροφίμων του 2012. Ευχαριστούμε.