Κυριακή 13 Απριλίου 2008

Ελιά στην Κέρκυρα

Ελιά στην Κέρκυρα, Μολύβι, ξυλοχρώματα, 24Χ20 εκ. 1991

Παρασκευή 4 Απριλίου 2008

Μολύβι

Μολύβι, 1991, 11Χ16 εκ.