Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Το κούρεμαΕλαιογραφία

90 εκ Χ 60 εκ

2010

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Προσωπογραφία


Ελαιογραφία
Αυτοπροσωπογραφία 1995