Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Το κούρεμα



Ελαιογραφία

90 εκ Χ 60 εκ

2010

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Προσωπογραφία


Ελαιογραφία
Αυτοπροσωπογραφία 1995